مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
از غفلت بپرهیزید که از تباهی حسّ است . [امام علی علیه السلام]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد