مشتی چت مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد
سفارش تبلیغ
صبا
حکیم، کسی است که بدی را با خوبی پاداش دهد . [امام علی علیه السلام]
مشهد چت ، مشتی چت ، چت روم مشهد